Profiel2016-06-16T12:24:28+00:00
St. Platform SamenWerken Leiden

,

Actieve regio's:
Zuid-Holland
website

St. Platform SamenWerken Leiden

Gezonde Arbeid en Geest in Leiden

Meer mensen met een langdurige achtergrond GGZ aan het werk, midden in de samenleving. Dat is het doel van het project Mensen Met Mogelijkheden (MMM).

In Leiden en omgeving zet St. Platform Samenwerken zich vanuit dit project sinds 2014 in om honderd werkgevers t/m 2024 bereid te vinden mensen met langdurige psychische klachten en arbeidsmogelijkheden deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Het Platform doet dit o.a. door ontmoetingen te realiseren tussen werkgevers en potentiële werknemers, en samen te verkennen wat nodig is om een arbeidsplaats te creëren die voor alle partijen meerwaarde biedt.

St. Platform Samenwerken Leiden:

  • helpt werkgevers bij het realiseren van een arbeidsplaats voor iemand met langdurige psychische klachten;
  • koppelt werkzoekenden en werkgevers;
  • geeft advies over de juiste begeleiding;
  • hanteert verschillende instrumenten om werkgevers en potentiële werknemers aan de slag te laten gaan;
  • verbindt werkgevers met andere betrokkenen om samen haar missie te realiseren;
  • maakt aan de hand van goede voorbeelden inzichtelijk wat werkt in de praktijk.

We kennen de meerwaarde van werkenden met een langdurige achtergrond in de GGZ voor de Leidse samenleving in het algemeen en voor ondernemingen in het bijzonder.

Begeleiding in de zin van aandacht, geduld, ontmoeting, bewustwording, verbinding, taalgebruik zijn wat ons betreft wezenlijk om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen en langdurige samenwerking tot stand te brengen.

Voor overige informatie of gewoon een gesprek:

pfsamenwerken@gmail.com