“Ingewikkeld, maar niet onmogelijk”2017-09-19T13:28:03+02:00

Project Description

“Ingewikkeld, maar niet onmogelijk”

Inclusief werkgeven begint bij het management en de HR-afdeling, maar heeft pas kans van slagen als iedereen het omarmt. Althans, dat is de ervaring van Wijnand Pirée. Het advies van de directeur Personeel & Organisatie van Suiker Unie is dan ook: “Zorg voor voldoende ondersteuning in de organisatie en begeleid medewerkers.”

Uitgebreid duurzaamheidsbeleid

Met vijf fabrieken in Nederland en Duitsland en zo’n zeshonderd medewerkers, is Suiker Unie een belangrijke speler op de vrije suikermarkt. Het bedrijf neemt zijn maatschappelijke rol uiterst serieus en voert een uitgebreid duurzaamheidsbeleid, waarin ook aandacht is voor mensen met een arbeidsbeperking. “Een aantal jaren geleden heeft Suiker Unie uitgesproken een inclusieve organisatie te willen zijn”, vertelt Pirée. “We hebben daar toen ook meteen actie op ondernomen. Iedereen met een arbeidsbeperking was welkom en daar zouden we wel geschikt werk voor vinden. Inmiddels zijn we er wel achter dat het toch iets ingewikkelder is. Ingewikkeld, maar niet onmogelijk.”

Structurele plek

Pirée herinnert zich de eerste pogingen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, nog goed. “Terugkijkend, dachten we er misschien iets te gemakkelijk over”, zegt Pirée . “Met jobcarving maakten we een paar plekken vrij voor mensen met een beperking. Toen daar niets structureels uitkwam, zijn we samen met het UWV beter gaan kijken naar de inhoud van het werk en de competenties van kandidaten. Want dat is – voor ons in ieder geval – de grootste uitdaging gebleken; om de juiste kandidaat te vinden voor het beschikbare werk. En, we willen iemand ook graag een structurele plek bieden. Dat is nu gelukt. Door goed in kaart te brengen om welke werkzaamheden het gaat en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn, hebben we een eerste structurele plaatsing weten te realiseren. Samen met haar blindengeleidehond is ze bij Suiker Unie helemaal op haar plek.”

Speciale training

Als de juiste match dan eenmaal is gemaakt, is goede ondersteuning op de werkvloer volgens Pirée echt cruciaal. “Een jobcoach van het UWV of het werkbedrijf begeleidt de kandidaat, en wij ondersteunen de medewerkers. In het bijzonder diegenen die zich opwerpen als buddy. Voor hen heeft HR een speciale training beschikbaar gesteld voor het begeleiden van collega’s met een beperking. Maar, dan nog blijft spannend hoe het in de praktijk zal gaan. In het geval van deze dame ging het nog beter dan we hadden durven hopen”, glimlacht Pirée. “En dat is voor een groot deel te danken aan haar eigen benadering. Op haar eerste werkdag heeft ze niet gewacht tot zij benaderd werd, maar is ze zelf op de collega’s afgestapt. Het ijs was meteen gebroken.”

Optimistisch

Ook al is zijn enthousiasme groot, Pirée begrijpt ook dat er organisaties zijn die meer moeite hebben met inclusief werkgeven. “De branche bepaalt mede het succes. Vanwege de strenge veiligheidseisen, is het voor ons bijvoorbeeld ook lastiger om mensen met een beperking te plaatsen in het productieproces.” Ook ziet hij nog wel andere uitdagingen, onder meer in wet- en regelgeving. “Wij willen mensen graag structureel in dienst nemen. Maar, als we dat doen, raken zij hun status kwijt en halen we het quotum nooit. Toch ben ik optimistisch. Het enthousiasme wordt steeds groter, dus samen moeten we die honderdduizend banen kunnen halen.”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok