Indaver: “Duurzaam ondernemen is kijken naar planet, profit én people”2019-11-28T13:34:19+02:00

Project Description

Indaver: “Duurzaam ondernemen is kijken naar planet, profit én people”

“We laten geen kans onbenut om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten”, zegt Rachel de Vries, HR Business Partner van duurzaam afvalverwerker Indaver. “Maar dat is niet altijd eenvoudig. De vele vestigingen en teams werken dermate efficiënt en we hebben zo weinig verloop, dat er niet altijd extra ruimte is.”

Groot succes

Toch zijn er in de loop der jaren al veel kansen verzilverd. “We hebben diverse medewerkers uit de doelgroep een werkplek binnen het bedrijf geboden. Ook zetten we structureel een groep medewerkers van de sociale werkplaats in. Zij ontvangen bijvoorbeeld de chauffeurs, wegen aangevoerde vrachten groenafval en zorgen voor het invoeren van gegevens in het computersysteem. Dit is een groot succes.”

Niveau

Veel van de overige taken binnen Indaver zijn echter van mbo-3 of hoger niveau. “Eenvoudigere taken zijn vaak al geautomatiseerd of dusdanig geografisch versnipperd dat ze niet te klusteren zijn. Maar een groot deel van de werkzaamheden die niet tot onze corebusiness behoren, zoals groenvoorziening, zijn wel geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking. Die besteden we, waar mogelijk, graag uit aan sociale werkbedrijven.”

Niet alleen

Indaver doet dit alles niet zomaar. “We willen een strategisch partner zijn in duurzaam afvalbeheer. Daarbij kijken we niet alleen naar het beter benutten van afval (planet) en het boeken van resultaat (profit), maar zeker ook naar onze mensen (people).

Dat houdt naast de zorg voor onze eigen medewerkers, ook de zorg in voor medewerkers die zonder extra hulp en aandacht niet aan betaald werk kunnen komen. Ook dit is een belangrijk aspect van duurzaam ondernemen. En hierin staan we niet alleen.”

Rachel doelt op dezelfde visie bij hun klanten (waaronder gemeenten), die Indaver vragen om proactief om te gaan met SROI (Social Return on Investment). “Hier geven we invulling aan, al gaat dat voornamelijk al op natuurlijke wijze, omdat we hierin vanuit onze gedachtegang rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen onze bijdrage aan willen leveren. Op onze beurt vragen wij onze leveranciers overigens ook om hun social return on investment concreet en aantoonbaar in te vullen.”

Nuttig voor iedereen

Uiteindelijk zorgt Indaver er dus voor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. “We vinden het belangrijk dat ook zij hun talenten kunnen ontplooien. Niet zomaar kortstondig, maar structureel. We zoeken naar werkzaamheden waar zij zich in kunnen ontwikkelen, maar die tegelijk ook toegevoegde waarde leveren aan onze bedrijfsdoelstellingen. Dan is het nuttig voor iedereen.”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok