“Werken moet niet alleen maar gaan om geld verdienen”2017-11-21T15:16:08+02:00

Project Description

“Werken moet niet alleen maar gaan om geld verdienen”

Het valt Stefan Schuyleman op dat er in de marketing en communicatie relatief weinig mensen met een arbeidsbeperking te vinden zijn. Ook al voert hij bij zijn marketingbureau GetBright ook geen actief MVO-beleid, hij breekt graag een lans voor mensen uit de doelgroep. “Het is mooi om te zien hoe mensen groeien en hun levenslust toeneemt.”

Leuke dingen doen

Twee jaar geleden besloot Schuyleman plek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Eigenlijk gebeurde dit heel toevallig”, vertelt Schuyleman. “Een vriend van me is jobcoach, en na een potje tennis vroeg hij of ik misschien ruimte had voor iemand met een arbeidsbeperking. Ik had er nog niet eerder over nagedacht, maar besloot meteen om het te doen. Als we plek hebben voor stagiaires, hebben we ook plek voor mensen uit de doelgroep.” Ook al voert Schuyleman bij GetBright geen actief MVO-beleid, hij ziet het als zijn maatschappelijke plicht om iets te doen voor een ander. “Werken moet niet alleen maar gaan om geld verdienen. Voor mij betekent werken op een leuke manier, met leuke mensen, leuke dingen doen.”

“Als we plek hebben voor stagiaires, hebben we ook plek voor mensen uit de doelgroep.”

Invoeren basisinkomen

‘Op een leuke manier’ betekent voor Schuyleman wel dat het allemaal niet te ingewikkeld moet zijn. Schuyleman: “De bevriende jobcoach heeft mij alle administratie uit handen genomen. De enorme papierstromen, die onderdeel zijn van het proces, hadden voor mij anders een overkomelijke roadblock kunnen zijn. De overheid moet veel minder ingrijpen en het proces veel laagdrempeliger maken. Om te beginnen met het invoeren van het basisinkomen. Als ondernemers kunnen wij dan tenminste doen wat goed is, in plaats van doen wat moet.” Rijk word je er volgens Schuyleman niet van. “Je zou iemand met een arbeidsbeperking kunnen zien als goedkope kracht – daar is in feite ook niets mis mee – maar het levert zelden geld op. Ik heb het niet uitgerekend, want daar gaat het mij niet om, maar in het meest gunstige geval is het kostenneutraal.”

Zelf fietsen

Waar het Schuyleman dan wel om gaat? Het op weg helpen van mensen die een extra steuntje nodig hebben. “We helpen mensen met zachte doelen weer in het werkritme komen. Soms gaat dat goed en soms niet. Wel heb ik ervaren dat ik de begeleiding beter kan overlaten aan anderen. Wanneer de directeur/eigenaar de begeleiding op zich neemt, is elk probleem een definitief probleem. Je hebt geen escalatiepunt meer, terwijl je dat soms wel nodig hebt.” Echt slechte ervaringen heeft Schuyleman niet, wat niet wil zeggen dat het altijd van een leien dakje gaat. “Ik zeg altijd ‘wij houden je uit de wind, maar je moet zelf fietsen’. We accepteren dat iemand anders is, maar we tolereren niet zonder meer alles. Zo hebben we eens voortijdig afscheid moeten nemen van iemand met GGZ-achtergrond. Zijn gedrag, dat hoorde bij zijn ziektebeeld, konden we niet tolereren. In goed overleg is besloten dat GetBright helaas niet de juiste plek was voor deze jongen.”

Volwassenheid

Vaker gaat het wel goed. Schuyleman: “We hebben onder andere een jongen uit de Wajong een halfjaar bij ons gehad en terug in het werkritme geholpen. Hij heeft bij ons vlieguren gemaakt en is daarna doorgestroomd naar betaald werk. Als hij de juiste vaardigheden had voor onze branche, hadden we hem zeker gehouden.”

Wat ons brengt bij het begin van het gesprek: er lijken opvallend weinig mensen met een arbeidsbeperking actief in de marketing- en communicatiebranche, wat is volgens Schuyleman hiervan de reden? “Onze branche wordt bevolkt door veel kleine(re) bureaus. En hoe nobel het ook is om mensen op weg te helpen in het arbeidsproces, het moet bedrijfsmatig wel haalbaar zijn. Daarnaast speelt ook leeftijd een rol. Er zijn relatief veel jonge mensen werkzaam in de marketing en communicatie. Voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking is, denk ik, toch een bepaalde volwassenheid nodig.”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok