Gemeente Amsterdam: “We willen Amsterdam begrijpen en representeren”2018-08-17T09:00:32+02:00

Project Description

“We willen Amsterdam begrijpen en representeren”

De Gemeente Amsterdam is als werkgever sinds 2013 bezig met de Participatiewet. Obbe Willebrands, de Projectleider Banenafspraak van de gemeente, vertelt over groeiend enthousiasme en steeds meer kennis van zaken.

Gemeente Amsterdam begrijpen

“Inclusief werkgeven is voor ons meer dan alleen werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen een afspiegeling van de stad zijn. Als wij alleen witte 45-plussers in dienst hebben, wordt het lastig om ons in te leven in andere bevolkingsgroepen. Wij streven naar een diverse medewerkerspool. Daarbij zijn we een grote werkgever. We hebben een groot scala aan werk voor verschillende mensen, variërend van het oplossen van complexe vraagstukken tot eenvoudig werk in de groenvoorziening.”

Uit het doelgroepregister

“Sinds 2013 hebben wij honderdzeventig banen gecreëerd voor medewerkers die in het doelgroepregister zaten,” geeft Obbe aan. “Deze doelgroep heeft de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, daarom helpen wij hen met voorrang. Wij maken de meeste banen voor hen, bijvoorbeeld als gastheer en in ondersteunende functies bij basisscholen.. Dit gebeurt zoveel mogelijk met een vaste aanstelling. We maken ook gebruik van tijdelijke aanbestedingen want dan kunnen mensen wel werkervaring opdoen, maar dat is minder duurzaam.”

Brede doelgroep

Obbe: “Ik merk dat de doelgroep van de banenafspraak een te smalle definitie is. Het draait om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, niet alleen om mensen met een beperking. De Gemeente Amsterdam wil groepen als statushouders en 55-plussers ook aandacht geven. Niet in hokjes denken, maar iedereen mee laten doen. Daarvoor is wel kennis nodig: bijvoorbeeld over gewenst leiderschap en over een goede teamsamenstelling.”

Groot netwerk

En die kennis is aanwezig. “Toen ik in 2014 startte, had bijvoorbeeld het Werkgeversservicepunt weinig kennis over inclusief werkgeven. Tegenwoordig kunnen zij bijna al mijn vragen beantwoorden. Het Werkgeversservicepunt en UWV hebben samen één team samengesteld rond het thema inclusief, dat proactief meedenkt over goede plaatsingen. Die teamleden zijn bijna fulltime bezig met plaatsingen bij de gemeente. Ik kijk met vertrouwen uit naar een inclusief Amsterdam.”

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok