Partnerschap vanuit vertrouwen en wederkerigheid

Vertrouwen in de toekomst, de titel van het regeerakkoord 2017. Het vertrouwen in de overheid van ondernemers, die werkplekken creëren voor mensen met een beperking, kreeg direct een deuk. In hetzelfde regeerakkoord werd namelijk voorgesteld de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie.

Als worst werd de ondernemers voorgehouden dat ze deze werknemers onder het minimumloon mochten betalen. Gelukkig luisterde staatssecretaris Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark naar de protesten van ondernemers en komt ze met nieuwe voorstellen.

Binnen het project MKB@Work van de Hanzehogeschool Groningen onderzochten we de samenwerking van ondernemers met de overheid in het kader van de Participatiewet. Wat kan de staatssecretaris meenemen uit dit onderzoek?

Ondernemers willen vertrouwen van de overheid dat zij zich inzetten voor hun medewerkers. Ze willen dat de overheid denkt in mogelijkheden en dat ze niet gezien worden als profiteurs van financiële regelingen.

Dat ze ook niet profiteren van deze regelingen blijkt uit onderzoek van het UWV: slechts de helft van de werkgevers maakt gebruik van de no-riskpolis. Dit zou kunnen komen doordat de no-riskpolis onbekend is bij werkgevers, zie het onderzoek daarnaar van het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2015. Groenewoud toonde in 2013 overigens aan dat loonkostensubsidie niet doorslaggevend is voor ondernemers bij de keuze voor mensen met een beperking.

Ondernemers willen ook een relatie met de overheid vanuit wederkerigheid. Wederkerigheid staat onder druk nu het bedrijven wél lukt om banen te creëren voor mensen met een beperking, maar de overheid hier minder goed in slaagt. Op zich begrijpelijk, overheidsorganisaties moeten een hoog percentage arbeidsbeperkten opnemen, terwijl er relatief weinig taken (overgebleven) zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Er is een oplossing mogelijk die recht doet aan deze situatie en tegelijk een stimulans is voor ondernemers.

Overheidswerkgevers zouden de boeteheffing kunnen compenseren door in aanbestedingen als voorwaarde te stellen dat bedrijven werkplekken creëren voor mensen met een beperking. Schilders, schoonmaakbedrijven en groenvoorzieningen bijvoorbeeld krijgen hiermee meer mogelijkheden om deze mensen aan te nemen. Om te meten of hierdoor voldoende banen zijn gecreëerd kan gebruik worden gemaakt van monitoring door de aanbesteder. Door op deze manier een partnerschap aan te gaan ontstaat de door ondernemers gewenste wederkerigheid.

Petra Oden is lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt aan het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen.

By |2019-01-24T16:53:48+02:0011 januari 2019|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok