Participeren op eigen wijze

Sinds een jaar ben ik als Manager Inclusiviteit verbonden aan Hutten, een gastvrijheidsdienstverlener met als visie: De Beste, De Leukste, De Gelukkigste. Met ruim 1750 samenwerkers (we spreken niet over collega’s, want we doen het werk immers samen) proberen we elke dag van waarde te zijn voor onze gasten, onze opdrachtgevers, onze samenwerkers en de wereld om ons heen.

Een van de eerste dingen die ik probeerde te doen, was het scheppen van kaders. Het bleek lastig om te komen tot een definitie die enerzijds recht doet aan wettelijke kaders zoals de Participatiewet of een keurmerk als de PSO en die anderzijds tegemoet komt aan datgene waar Hutten voor staat: iedereen telt mee (dus niet alleen zij die onder een wet of keurmerk vallen).

Mogelijkheden voor iedereen
Hutten als inclusief ondernemer betekent dat wij elke dag bijdragen aan een inclusiever Nederland. We voeren een actief inclusief werkgeversbeleid. Onze activiteiten en werkprocessen worden zoveel als mogelijk op een inclusieve wijze ingevuld en we zijn continu met de wereld om ons heen in contact, om ook hun te stimuleren om inclusiever te ondernemen. Als onderdeel van ons inclusief ondernemersbeleid voeren wij een actief inclusief werkgeverschapsbeleid. Wij bieden vanuit die hoedanigheid mogelijkheden op werk voor iedereen die de wil toont om te leren en naar vermogen wil bijdragen aan onze organisatie.

Alle werkprocessen met betrekking tot in-, door- en uitstroom leiden tot mogelijkheden in plaats van uitsluiting. En waar nodig worden procedures en werkprocessen aangepast of takenpakketten gecreëerd ten einde een inclusieve groei qua aantallen en percentages samenwerkers te realiseren.

Weer iemand verder helpen
Bij Hutten tel je altijd mee en krijgt iedereen aandacht. Ook als je geen streepje achter je naam hebt. Ook het beïnvloeden van de buitenwereld zien wij als onderdeel van ons ondernemerschap. Juist met die bredere focus komt voor ons het ware inclusieve ondernemen tot uiting. Dagelijks komen er verzoeken binnen tot snuffelstages van vso-leerlingen, rondleidingen voor statushouders of werkervaringsplekken voor mensen die willen testen of ze überhaupt nog in het vrije bedrijf kunnen werken en in hoeverre ze nog fysiek en psychisch belastbaar zijn. Met tientallen verzoeken per week kost dit veel tijd en moeten we soms ook nee zeggen of het verzoek doorverwijzen aan een collega ondernemer. Maar de energie die het oplevert als we iemand weer verder helpen is onbetaalbaar en niet in tijd uit drukken.

Samen Werken
Maandelijks rapporteer ik hoe we er cijfermatig voorstaan. Hoeveel P-wetters, hoeveel BOL 1 stagiaires etc. Maar nog veel leuker zijn de voorbeelden van de inclusieve extra’s die we die maand weer hebben uitgevoerd. Ze zijn van zeker zoveel waarde voor de personen die het betreft en van evenzoveel waarde voor Hutten. Wat ons betreft zijn deze voorbeelden meer dan het vermelden waard en tellen ze voor ons ook zeker mee. Want spreken over samenwerkers is één. Samen Werken is nog veel mooier!

Jos van Delft, Manager Inclusiviteit bij Hutten

By |2017-05-05T13:56:25+02:005 mei 2017|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok