Over ons2018-04-24T15:04:54+00:00

Over ons

Over het 100.000 banenproject

‘Op naar de 100.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende jaren voor 100.000 extra banen zorgen. Om dit mogelijk te maken, moet er veel gebeuren! Daarom zijn wij vanuit VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dit project gestart. Hiermee ondersteunen wij u zodat we kunnen inzetten op een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar talenten en capaciteiten kan benutten.

Informatie, advies en voorbeelden
Op deze website geven we op een overzichtelijke manier informatie, advies en inspirerende voorbeelden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven. We verbinden branches, regio’s en individuele werkgevers, zodat ze kunnen profiteren van elkaars kennis. We brengen in beeld welke ondersteuning bedrijven kunnen krijgen om tot extra banen te komen. En we laten zien dat werken met mensen met een arbeidsbeperking meerwaarde heeft. Voor de onderneming en voor de maatschappij.

Vlootpartners
Er is veel publieke en private dienstverlening beschikbaar om het werkgevers makkelijker en aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking een plaats te geven. Om u als werkgever optimaal op weg te helpen, hebben we partners  geselecteerd die u kunnen ondersteunen bij de zaken waar u als werkgever behoefte aan heeft. De vlootpartners leveren allemaal een of meer van de volgende elementen:

  • informatie
  • een netwerk van betrokken ondernemers
  • advies over de aanpak in uw bedrijf
  • geschikte kandidaten (bemiddeling of ondersteuning bij uw zoektocht)
  • (financiële) ondersteuning
  • begeleiding na plaatsing van een kandidaat

Voorziet uw organisatie landelijk in een of meerdere van deze werkgeversbehoeften? En wilt u zich bij onze vloot aansluiten? Maak dan een profiel aan!

Portal in beweging
‘Op naar de 100.000 banen’ is een initiatief in ontwikkeling. Het begint met 6.000 banen in de marktsector in 2015 en gaat naar 100.000 banen in 2026. Dit portal is dan ook voortdurend in beweging. Wekelijks komen er nieuwe praktijkvoorbeelden en nieuwsberichten bij. Ook voegen we regelmatig nieuwe links naar adviseurs en tools toe. U kunt ook selecteren op regio, zodat u adviseurs en kandidaten bij u in de buurt binnen handbereik hebt.

Samen aan de slag
100.000 extra banen voor mensen met een beperking komen er alleen als we samen aan de slag gaan. Aart van der Gaag is het boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Hij draagt overal het belang en de meerwaarde van de ambitie uit. Wilt u laten zien dat u met ons de uitdaging aangaat? Vraag dan het logo aan. Heeft u zelf een goed voorbeeld of biedt u advies of ondersteuning? Neem contact op met het landelijk projectteam via secretariaat100.000@vnoncw-mkb.nl.

Aart van der Gaag

“Werkgevers hebben iets unieks gedaan : ze hebben een individuele verantwoordelijkheid verruild voor een collectieve. In de Quotumwet kreeg iedere werkgever die niet voldoet aan één arbeidsbeperkte per 25 werknemers een boete. Dat hebben we veranderd in de Banenafspraak. Met zijn allen gaan we voor 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in elf jaar, bij mogelijk 300.000 bedrijven!

Maar: dan moeten we met zijn allen wel iets gaan doen. Anders komt die vermaledijde Quotumwet gewoon weer terug en zitten we in de problemen. Toch vertrouw ik erop dat u het niet doet om die wet te voorkomen. Ik geloof in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. En we zien in de praktijk dat bedrijven die met beperkten werken veel kunnen winnen. Zo daalt het ziekteverzuim en stijgt de arbeidsvreugde van de medewerkers. Ook kunnen de bestaande medewerkers productiever worden ingezet, en zo zien we dat het onder aan de streep ook kan opleveren.

U treft op dit portal meer dan voldoende voorbeelden aan van bedrijven en organisaties die u zijn voorgegaan. Laat zij uw inspiratie zijn en ga na in uw organisatie waar werk blijft liggen of waar werk afgesplitst kan worden. Zo doen we twee dingen: uitdragen dat werkgevers het serieus nemen, maar bovenal laten zien dat een inclusieve samenleving loont.”

Aart van der Gaag is commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Hij werkte onder andere bij de koepel Sociale Werkvoorziening, was directeur van een arbeidsbureau en van de uitzendorganisaties Start en Vedior. In 2000 werd hij directeur van de ABU, de branchevereniging van uitzendorganisaties, en van mei 2014  tot juli 2016 was hij daar voorzitter.

WAT ZEGT AART OP TWITTER?

Over het landelijke team

Het landelijk team coördineert de informatievoorziening en verbindt partijen in heel Nederland. Veel activiteiten om de banen concreet te realiseren, gebeuren in de regio’s, bij sectororganisaties en met hulp van onze partners. Deze partners vindt u onderaan elke inhoudelijke pagina op deze website.

Martine Schuijer

Functie?
Projectmanager

Wat ik doe?
Ik ben verantwoordelijk voor de resultaten van ons project. Input uit de praktijk (de praktijkverhalen) probeer ik om te zetten in elementen die wij in onze lobby kunnen gebruiken. Daarnaast verbind ik regionale initiatieven aan de landelijke doelstelling om 100.000 banen te creëren. Met het ondersteunen van werkgevers, organisaties en ambassadeurs werken we toe naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Waarom dit project?
Zowel voor werkgevers als werkzoekenden biedt dit project goede kansen. Vanuit mijn persoonlijke drive om talenten van mensen tot uiting te laten komen, draag ik er graag aan bij om de kansen te verzilveren!

 

Henk Krauwel

Functie?
Projectcoördinator 100.000 banen

Wat ik doe?
Ik instigeer en stimuleer projecten om de doelen uit de Banenafspraak te verwezenlijken.

Waarom dit project?
Ieder mens heeft er recht op om zijn talenten en dromen te realiseren. Dat spreekt mij aan in dit project

Kees Jan van Kesteren

Functie?
Communicatie-adviseur 100.000 banen

Wat ik doe?
Ik probeer de boodschap van het 100.000 banenproject zo veel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te verspreiden.

Waarom dit project?
Iedereen verdient een kans om gewoon aan de slag te gaan. Ik ben graag betrokken bij een project dat zo’n belangrijk maatschappelijk doel heeft.

Anneke Hafkamp

Functie?
Projectmedewerker

Wat ik doe?
Ik zorg voor de coördinatie van de evenementen en voorbeelden en stem af met de regionale organisatoren.

Waarom dit project?
Het is zo gaaf om te zien dat er, met een beetje goede wil, zoveel kansen zijn voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Om met elkaar de verbinding te kunnen leggen maakt van elke dag een zonnige.

VNONCW

VNONCW

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau.

website
MKN Nederland

MKB-Nederland

Met ruim 186.000 bedrijven en instellingen uit 150 brancheorganisaties en 250 regionale en lokale ondernemersverenigingen is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland dé centrale werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

website
LTO Nederland

LTO Nederland

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.

website

Het project Op naar de 100.000 banen is mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

LTO Nederland

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl.