Opnieuw meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Ook in het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen dat werkgevers bieden voor mensen met een arbeidsbeperking gegroeid. Dat blijkt uit de Trendrapportage van het UWV. In totaal zijn ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) ruim 29.000 extra arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking gecreëerd. De marktsector neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening en blijft daarmee op koers om de gemaakte afspraken te behalen.

Goede wil
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien in deze cijfers de bevestiging van de goede wil van werkgevers uit de marktsector om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De doelstelling is om eind 2017 33.000 extra banen te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer de huidige trend zicht voortzet verwachten de ondernemersorganisaties deze doelstelling te kunnen behalen. Uit de voorbeelden en ervaringen op deze site blijkt dat werkgevers uit diverse sectoren zich inzetten voor de invulling van de Banenafspraak.

Uitvoering blijft lastig
Werkgevers blijven in de uitvoering van de Banenafspraak tegen problemen aanlopen, hoewel het ministerie van SZW en gemeenten trachten die onder controle te krijgen. De bureaucratie blijkt nog altijd groot. Werkgevers ondervinden daarbij hinder van het feit dat te weinig kandidaten op basis van hun kennen en kunnen in beeld zijn bij gemeenten en UWV en dat regelingen niet eenduidig worden toegepast. De ondernemersorganisaties hebben al eerder concrete verbetervoorstellen onder de aandacht gebracht en zullen dit ook doen in gesprekken met de nieuwe bewindspersonen op het ministerie van SZW. Belangrijk is dat werkgevers beter zicht hebben op het arbeidsaanbod en dat regelingen zoals jobcoaching en werkplekaanpassing landelijk eenduidig worden.

Regionale verschillen groot
Uit de trendrapportage blijkt dat de regionale verschillen in de voortgang Banenafspraak groot zijn. In 17 van de 35 arbeidsmarktregio’s is reeds ruim voldaan aan de doelstelling voor 2017, terwijl 5 arbeidsmarktregio’s nog niet op de helft van de doelstelling voor dit jaar zitten. Hoewel deze regionale doelstellingen indicatief zijn, verwachten de ondernemersorganisaties een relatie tussen de kwaliteit van de werkgeversdienstverlening en de voortgang per arbeidsmarktregio. Hiervoor zullen zij in regionaal en landelijk verband aandacht blijven vragen.

By |2017-10-27T18:10:57+02:0027 oktober 2017|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok