Markt & Overheid: inclusie is een gedeelde visie

Jaren geleden ben ik de politiek ingegaan om iets voor de maatschappij te kunnen betekenen. Juist voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen. Als staatssecretaris werk ik nu ruim twee jaar vol overtuiging aan het realiseren van deze inclusieve samenleving, waarin ieders talent tot zijn recht komt.

Werk betekent ontzettend veel voor mensen. Ik hoor en zie dat vaak als ik organisaties en bedrijven bezoek die werk maken van inclusie. Werk geeft ons kansen het beste uit onszelf te halen. Het zorgt voor structuur, sociale contacten en inkomen. Het is ook ontzettend belangrijk voor je zelfbeeld. Mensen bloeien op als ze eenmaal wél een kans krijgen.

Zowel de resultaten van werkgevers uit de marktsector rond de banenafspraak als het recent gesloten bestuursakkoord met alle overheidssectoren (om een inhaalslag te maken voor diezelfde banenafspraak), laten duidelijk zien dat dit een gedeelde visie is. Met grote inzet laten werkgevers dagelijks zien dat iedereen een kans op de arbeidsmarkt verdient. De toegevoegde waarde van de groep mensen met een arbeidsbeperking wordt gelukkig meer en meer erkend.

Economische momentum
Maar we zijn er nog niet. Uit de recente evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er nog flink wat werk aan de winkel is. En hoewel er veel in de steigers staat, zal er ook volgend jaar door alle partijen hard gewerkt moeten worden om deze toegevoegde waarde volledig te benutten. Het economische momentum is er. De arbeidstekorten lopen nog steeds op, werkgevers zitten te springen om extra handen.

De invulling van het Breed offensief, ingezet om meer mensen met een arbeidsbeperking de arbeidsmarkt op te helpen, krijgt gelukkig steeds meer gestalte. De wet banenafspraak wordt vereenvoudigd. Voorstellen om de Wajong te vereenvoudigen liggen bij de Eerste Kamer en het wetsvoorstel Breed offensief voor de Participatiewet kan komend voorjaar bij het parlement worden ingediend.

Op naar de 25.000 banen
Die wetten gaan helpen om het makkelijker te maken om banen te realiseren. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben daarnaast verheugd dat Aart van der Gaag en het team ‘Op naar de 25.000 banen’ nu ook bezig zijn om werkgevers bij de overheid te ondersteunen bij het realiseren van extra banen.

De initiatieven op dit vlak wil ik in 2020 verder uitbouwen. Samen met de minister van BZK, verantwoordelijk voor de extra banen van de overheidswerkgevers, hoop ik dat u samen met mij ook in het nieuwe jaar weer met volle energie met de banenafspraak en het Breed offensief aan de slag gaat. En met ons UWV, gemeenten en alle andere betrokken stakeholders. Voor nu rest mij u allen fijne feestdagen te wensen en tot in het nieuwe jaar!

staatssecretaris Van Ark.

Tamara van Ark is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

By |2019-12-19T17:50:24+02:0020 december 2019|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok