Vraag van de week: Kunnen nieuwe technologieën medewerkers met een arbeidsbeperking ondersteunen?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

De arbeidsmarkt staat niet stil. Technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan medewerkers worden gesteld. Functies worden aangepast of verdwijnen. In plaats van technologie banen te laten overnemen, kan ze echter ook zwakke plekken van werknemer aanvullen en mensen met een arbeidsbeperking zo helpen bij het vervullen van hun functies.

Technologieën als augmented reality, cobots en exoskeletten helpen mensen met een beperking om meer werk te verzetten en op een hoger niveau te werken dan ze tot nu toe gewend waren. Dat maakt medewerkers uit de doelgroep banenafspraak breder en flexibeler inzetbaar.

Op verschillende plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met technologie om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen. Met augmented reality kunnen werknemers op een praktische manier door het werkproces worden geleid. Vaak krijgt dit de vorm van een interactieve werkplek, waardoor medewerkers gemakkelijk de gewenste stappen kunnen volgen. Cobots (co-robots) vervangen geen medewerkers, maar zijn bedoeld om samen te werken met mensen in een gemeenschappelijke werkomgeving. Exoskeletten bieden ergonomische ondersteuning door fysieke kracht te genereren die nodig is om taken uit te voeren. Hiermee wordt de lichamelijke belasting verlicht.

Een aantal van deze pilots worden verricht onder de auspiciën van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, een initiatief van Cedris, TNO en SBCM . De kennisalliantie wil ontdekken waar en hoe technologieën het beste ingezet kunnen worden. Vorig jaar organiseerden ministerie van SZW en UWV de Challenge Technologie voor inclusie. Werkgevers en technologiebedrijven konden een subsidieaanvraag indienen om nieuwe technologie in te zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Zeven aanvragen zijn inmiddels geselecteerd voor een subsidie en in maart dit jaar begonnen met het uitvoeren van hun pilots.

By |2019-04-17T15:41:42+02:0017 april 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok