Knelpunten bij inclusief werkgeven door de coronacrisis en maatregelen

Inclusieve werkgevers lopen in de huidige tijd tegen specifieke problemen aan. Waar het gaat om begeleiding, loonwaardebepaling of loonkostensubsidie gelden er immers specifieke regels voor het werken met mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

‘Op naar de 100.000 banen’, De Normaalste Zaak en ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN hebben een eerste verkenning onder inclusieve werkgevers gemaakt en vragen het ministerie van SZW in elk geval een andere omgang met telefonische loonwaardebepaling en de afloop van de forfaitaire loonkostensubsidie.

Telefonische loonwaardebepaling
Wij roepen het ministerie op het telefonische interview voor loonwaardebepaling alleen als marginale toetsing toe te passen (en niet als methode om alsnog via de werkgever een loonwaardebepaling uit te gaan voeren). Op dit moment is de richtlijn van het ministerie van SZW hier niet duidelijk genoeg over. Het is van belang dat er nadere toelichting komt over de wijze waarop het telefonische interview wordt toegepast. Aan te raden is ook afstemming met de organisaties en professionals, die de loonwaardebepaling uitvoeren, over de manier waarop zij het telefonisch interview in de praktijk vormgeven..

Loonkostensubsidie
De stilzwijgende verlenging met 6 maanden is een goede stap voor mensen die al in het doelgroepregister (DGR) zijn opgenomen. Maar: loopt de forfaitaire loonkostensubsidie (LKS) van een medewerker die niet in het DGR is opgenomen af, dan volstaat stilzwijgende verlenging in de huidige vorm niet. Dat betekent immers dat werkgever ook in de verlengingsperiode geen aanspraak kan maken op de no-risk polis wanneer medewerker uitvalt.

Het is daarom van belang dat er in die situatie een marginale, telefonische toetsing wordt uitgevoerd door een loonwaarde-professional om vast te stellen of er bezwaren zijn tegen een tijdelijke vaststelling van de loonwaarde op bijvoorbeeld 50%. Na deze tijdelijke vaststelling volgt opname in DGR waarmee werkgever ook voor deze medewerker recht krijgt op de no risk polis. Het is van belang dat SZW nadere toelichting geeft bij deze situatie en gemeenten erop wijst deze handelingswijze te volgen.

Vinger aan de pols
Graag horen we uw ervaringen met inclusief ondernemen in deze bijzondere periode. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we ervaringen uit de praktijk gebruiken in overleggen met beleidsmakers. U kunt hiervoor gebruik maken van het ErvaringenMeldpunt. In de Toolbox Corona en Banenafspraak vindt u informatie over relevante wet- en en regelgeving, tips over de communicatie in deze verwarrende tijd en inclusieve verhalen van nu.

By |2020-04-16T20:06:03+02:0016 april 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok