Vraag van de week: Kan dienstverlening aan Wajongers en werkgevers beter?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Uit het rapport Arbeidsmarkt- en begeleidingspatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach blijkt dat een derde van de Wajongers na baanbeëindiging direct doorstroomt naar een andere baan. Iets meer dan een derde lukt dat na ongeveer een half jaar. De resterende groep vindt geen nieuw werk. Dit roept bij UWV en het ministerie van SZW vragen op over de dienstverlening aan deze Wajongers. Zijn er verbetermogelijkheden in de dienstverlening door jobcoaches en UWV-professionals?

UWV en het ministerie van SZW zoeken verbetermogelijkheden in het proces rondom baanbeëindiging van Wajongers, met speciale aandacht voor Wajongers die werken met een externe jobcoach. Graag horen ze ook de visie van werkgevers. Hoe verloopt het proces rondom baanbeëindiging? Wat gaat daarin goed en wat kan beter? UWV zoekt werkgevers die rechtstreeks betrokken waren bij één of meer werknemers met een Wajong-uitkering, wiens baan helaas moest worden beëindigd en nodigt ze uit voor een gesprek.

Het gaat expliciet om Wajongers die een uitkering krijgen van UWV die na een contractbeëindiging dus terugkeren naar UWV (dus niet naar bijvoorbeeld een sociale werkplaats of naar de gemeente). Het interview duurt ongeveer een uur en vindt plaats in de periode tussen nu en 15 april.

Werkgevers die mee willen werken, kunnen contact opnemen met Marloes de Graaf van UWV.
E-mailadres: marloes.degraaf@uwv.nl.

By |2021-02-24T11:31:15+02:0024 februari 2021|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok