Vraag van de week: Hoeveel werkgevers bieden kansen aan mensen met een arbeidsbeperking?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

In 2019 onderzocht het Sociaal Cultureel Planbureau de stand van inclusief Nederland. Dat deed het SCP in de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’, waarvoor een panel van Nederlandse werkgevers werd ondervraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat 17,3 procent van de Nederlandse werkgevers banen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. 11 procent is dat zeker van plan in de komende jaren en 44 procent noemt dat een mogelijkheid. Ongeveer 70 procent van de werkgevers voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Werkgevers die niet van plan zijn mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen (en wel op zoek zijn naar nieuwe medewerkers), hebben naar eigen zeggen geen geschikte functies of te weinig capaciteit voor begeleiding en ondersteuning. Meer informatie over het passend maken van functies vindt u in een eerder antwoord op een Vraag van de Week.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel werkgevers niet bekend zijn met de regelingen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Het minst bekend zijn de no-riskpolis bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de korting op sociale verzekeringen. Bijna de helft van de werkgevers (49%) kent deze regelingen niet. Informatie over regelingen, subsidies en ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier op onze site.

By |2019-10-09T16:30:25+02:009 oktober 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok