Vraag van de week: Hoeveel beschutte werkplekken moeten er in 2020 komen?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving.

De Participatiewet verplicht de gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden aan degenen die daar behoefte aan hebben. De sociale werkvoorziening is afgesloten voor nieuwe instroom. Beschut werk is daarvoor in de plaats gekomen. Beschutte werkplekken worden met name bij sociale werkbedrijven gecreëerd en minder bij reguliere werkgevers.

In 2048 moeten de gemeenten minimaal 30.000 beschutte werkplekken hebben gerealiseerd. UWV bepaalt per gemeente wie voor deze werkplekken in aanmerking komt. Het Rijk stelt vervolgens de benodigde financiële middelen beschikbaar, zodat de gemeenten het vastgestelde aantal werkplekken kunnen invullen. In 2020 gaat het dan om 7.400 plekken.

De verdeling per gemeente vindt u hier.

By |2019-12-10T23:08:32+02:0011 december 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok