Vraag van de week: Hoe verhoudt zich het Doelgroepregister banenafspraak tot de Doelgroepverklaring LKV?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Het doelgroepregister banenafspraak en de Doelgroepverklaring LKV staan los van elkaar. Werknemers in het doelgroepregister banenafspraak komen weliswaar in aanmerking voor Doelgroepverklaring LKV, maar moeten die wel apart aanvragen (of de werkgever machtigen zo’n verklaring aan te vragen).

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Alleen medewerkers die zijn opgenomen in dit register tellen mee voor de banenafspraak en komen in aanmerking voor de daarbij behorende ondersteuning (bijvoorbeeld loonkostensubsidie, no-riskpolis of jobcoaching).

Het loonkostenvoordeel (LKV) is ingegaan op 1 januari 2018 en verving vanaf dat moment de premiekorting/mobiliteitsbonus. Het is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

  • oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

Doelgroepverklaring aanvragen
Werknemers mogen zelf een doelgroepverklaring aanvragen of hun werkgever machtigen deze verklaring te regelen. Dat kan via deze machtiging. U moet als werkgever zelf een deel invullen en uw werknemer moet een deel invullen. De machtiging stuurt u vervolgens per post naar het UWV. Heeft u een kandidaat via de gemeente? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt.

In augustus is een nieuwe versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein op de site van de Rijksoverheid geplaatst. Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige kennisdocument Er zijn nieuwe vragen-en-antwoorden te vinden over de loonwaardebepaling als doelgroepverklaring. Eveneens vernieuwd is de paragraaf ‘voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’.

Zie ook:
Vraag van de week: #44 Wat is het loonkostenvoordeel (LKV)?
en
Vraag van de week: #54 Waar moet ik op letten als mijn werknemer een doelgroepverklaring aanvraagt?

By |2019-09-04T19:29:33+02:0022 mei 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok