Vraag van de week: Hoe lang blijft een medewerker in het doelgroepregister banenafspraak?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Medewerkers die zijn opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak, kunnen in principe tot de AOW-leeftijd in dit doelgroepregister blijven staan en mee blijven tellen voor de banenafspraak en bijbehorende ondersteuning.

Al in 2018 werd de t+2 regel afgeschaft. Deze regel hield in dat medewerkers die niet meer voldeden aan de criteria na 2 jaar uit het register werden geschrapt.  Werknemers die voor 2018 op grond van de t+2-regel uit het doelgroepregister waren verwijderd, zijn weer toegevoegd aan dat register en kunnen daar tot hun AOW-leeftijd in blijven. Zo blijven zij meetellen voor de banenafspraak en kunnen werkgevers voor deze werknemers bij ziekte een beroep blijven doen op de no-riskpolis en andere ondersteuning.

Zelf uitschrijven
Eenmaal opgenomen in het doelgroepregister, blijft deze registratie dus gelden. Sinds 1 januari 2020 kunnen werknemers wel zelf verzoeken om zich uit het doelgroepregister uit te laten schrijven. Het UWV beoordeelt dit verzoek en bekijkt of de doelgroepcriteria nog op de medewerking van toepassing zijn. Uit technische gronden zal het UWV overigens pas vanaf volgend jaar de aanvragen daadwerkelijk in behandeling kunnen nemen.

Staat de medewerker niet langer in het doelgroepregister, dan heeft dat ook gevolgen voor de werkgever. Deze medewerker telt dan immers niet langer mee voor de banenafspraak en daarmee vervallen de bijbehorende regelingen en subsidies.

Zie ook:
Vraag van de week: Worden mensen die een Wiw-baan hadden in het doelgroepregister opgenomen?
Hoe verhoudt zich het Doelgroepregister banenafspraak tot de Doelgroepverklaring LKV? 

By |2020-01-22T16:37:23+02:0022 januari 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok