Vraag van de week: Hoe kan ziekteverzuim door psychische klachten voorkomen worden?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Veel psychisch kwetsbare werknemers hebben het extra zwaar tijdens de coronacrisis. Maar ook werknemers die niet eerder psychische problemen ervoeren, ontwikkelen misschien juist nu coronacrisis klachten. In een handreiking verzamelde AWVN daarom tips om werkgevers te helpen ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel werknemers heftig. De angst voor besmetting, stress door hoge werkdruk of voortdurend thuiswerken, zorgen over kwetsbare naasten of mogelijk baanverlies. Voor werknemers met een psychische kwetsbaarheid is deze tijd nog uitdagender: structuur valt weg, collegiale steun ontbreekt, jobcoaching kan alleen op afstand – dat levert angst en onzekerheid op, waarmee zij niet altijd goed kunnen omgaan.

Belangrijke tips voor werkgevers en leidinggevenden zijn:

  • Door heldere afspraken te maken en in goed contact met werknemers te blijven, schept u duidelijkheid. Toon begrip voor veranderingen in zowel de werk- als privésituatie en bied ruimte om hierover in gesprek te gaan.
  • Informeer de werknemer over de effecten van de landelijke RIVM-maatregelen op het dagelijks werk.
  • Communiceer over hoe het werk veilig en volgens de normen is georganiseerd-Maak duidelijke werkafspraken.
  • Organiseer contact op teamniveau.
  • Plan persoonlijke contactmomenten.

De hele handleiding vindt u hier.

By |2020-05-20T13:58:46+02:0020 mei 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok