Vraag van de week: Geldt het LKV bij een stage?

De Banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom één van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de Banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 80 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Antwoord

Werkgevers hebben recht op het loonkostenvoordeel (LKV) voor de doelgroep banenafspraak als zij een jongere uit het praktijk- of speciaal onderwijs in dienst nemen. Al voor indiensttreding, bij aanvang van een eventuele stage, kan een werkgever aanspraak maken op het LKV.

Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daaronder vallen werknemers met een arbeidsbeperking en mensen in de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

De stage dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om werkgevers het recht te geven op LKV. De stagiair heeft vanzelfsprekend een doelgroepverklaring LKV nodig. Deze moet de stagiair zelf aanvragen – of iemand machtigen dit te doen. Dit moet binnen drie maanden na het begin van de stage gebeuren. Daarnaast geldt het recht op LKV alleen als de de stagiair verzekerd is voor de Ziektewet. Dan is de stagiair volgens de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) namelijk een werknemer. Dit geldt voor stagiairs die een vergoeding krijgen waarop u als werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Als een werkgever de stagiair na de stage een dienstverband aanbiedt, blijft het recht op LKV bestaan. Dit recht geldt tot maximaal 3 jaar na de eerste dag van de stage (bij dezelfde werkgever). Belangrijk: als de werknemer (of een gemachtigde) niet binnen 3 maanden na aanvang van de stage een doelgroepverklaring LKV aan heeft gevraagd, vervalt het recht op LKV ook voor het eventuele reguliere dienstverband dat volgt op een stage.

LKV en stage in een infographic.

By |2019-09-18T17:27:46+02:0018 september 2019|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok