Geeft het Breed Offensief vleugels aan de banenafspraak?

Staatssecretaris Tamara van Ark kondigde vorig jaar een Breed Offensief aan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De eerste voorstellen zijn inmiddels bekend. Duidelijk is in elk geval dat er de afgelopen maanden heel hard gewerkt is, onder andere in werkgroepen waarin uiteraard ook werkgevers een grote rol speelden.

Bijzonder aan de totstandkoming van de voorstellen uit het Breed offensief is dat de resultaten steeds beoordeeld zijn in breed samengestelde stuurgroepen met vertegenwoordigers van werkgevers, cliëntenorganisaties en bijvoorbeeld de SER. Niemand zal nog kunnen zeggen dat ze overgeslagen zijn of niet mee konden praten. Dat in zichzelf is al heel positief. Het besluitvormingsproces is overigens nog niet afgerond. Veel plannen moeten nog gedetailleerd uitgewerkt worden. Binnenkort stuurt de staatssecretaris een brief, een soort voortgangsnotitie, aan de Tweede Kamer.

Wat weten we en wat mogen de werkgevers, die nu al met de banenafspraak aan de slag zijn, er van verwachten?

  1. De uitvoering van loonkostensubsidie wordt eenvoudiger en eenduidiger: Samen met Accenture heeft De Normaalste Zaak hierin de voortrekkersrol gespeeld en bedrijven waren integraal betrokken bij de voorstellen. Ik heb goede hoop dat het gaat lukken. Het is de staatssecretaris menens. Ze heeft al aangekondigd sturender op te treden als de huidige voorstellen niet tot een verbetering leiden.
  2. Loonwaardemeting: het voorstel om te komen tot één uitvoerder voor alle loonwaardemetingen gaat er niet komen, maar wellicht wel één systeem dat door alle specialisten op dezelfde manier wordt toegepast. Dat is toch winst.
  3. Uitvoering van de no-riskpolis wordt simpeler. De loonkostensubsidie van de gemeente aan de werkgever zal tijdens de ziekteperiode van de werknemer doorlopen. Met andere woorden: je hoeft niet opnieuw de subsidie aan te vragen als er een herstelmelding is, ook onder voorbehoud uiteraard.
  4. Er komt een wat ruimere regeling voor bijverdienen voor de doelgroep.
  5. Ook bredere groepen gaan in aanmerking komen. Dit zal nog niet binnen de banenafspraak gaan gelden, maar wel bij Perspectief op Werk. Dit laatste project zal ook worden ondersteund vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland. Omdat Martine Schuijer, projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’, vanuit de werkgevers een verantwoordelijk rol bij Perspectief op Werk op zich zal nemen, zorgen we voor een heldere en gecoördineerde aanpak richting werkgevers.

Als ‘Op naar de 100.000 banen’ informeren en inspireren we werkgevers over de banenafspraak. We spreken dagelijks met werkgevers. We kennen de administratieve last en de verschillen in regelingen tussen de gemeenten, die het leven van inclusieve ondernemers moeilijker maken dan nodig zou zijn. De voorstellen uit Breed Offensief bieden een opmaat naar verdere vereenvoudiging.

Bij de invulling van het Breed Offensief, en in bredere zin natuurlijk ook, blijven wij ons er voor inzetten om het werkgevers makkelijker te maken mensen uit de doelgroep aan te nemen. Bij dit streven vinden we de staatssecretaris aan onze zijde. Ze heeft in elk geval de goeie ambitie en zal doorzetten. Ze verdient daarom al onze steun: alles om de doelgroep aan goed werk te helpen en het de werkgevers makkelijker te maken!

Aart van der Gaag, commissaris van het project ‘Op naar de 100.000 banen’
By |2019-05-17T13:09:55+02:0017 mei 2019|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok