Geef doorzetters met beperking faire kans op werk

Natuurlijk kan ik het in deze gastcolumn alleen over mijzelf hebben. Mijn moeizame loopbaan is interessant genoeg om te vertellen. Het is echter maar één verhaal. Zoals ieder mens op zich uniek is, heeft ook ieder mens met een beperking zijn unieke verhaal en capaciteiten. Helaas krijgen wij, ondanks doorzetten, nog steeds te weinig gelegenheid onze capaciteiten op de werkvloer te tonen.

Dat is aan de ene kant begrijpelijk. Werkgevers kijken op tegen wat ze allemaal moeten regelen en faciliteren om een arbeidsbeperkte in dienst te nemen. Wettelijk, praktisch. Voor het praktische gedeelte bestaan bovendien geen standaardoplossingen. Een visuele beperking vraagt nu eenmaal andere aanpassingen aan de werkomgeving dan een fysieke beperking.

En dan nog: zelfs de ene fysiek beperkte is de andere niet. Het vraagt altijd maatwerk. Dat wil aan de andere kant niet zeggen dat het ingewikkeld hoeft te zijn. Bespreek met de arbeidsbeperkte over wat nodig en wenselijk is om de functie goed te kunnen uitvoeren. Iemand met een fysieke beperking zal niet opteren om brandweerman te worden. Doorzetters kennen hun grenzen en mogelijkheden.

Mensen met een beperking willen integreren in de maatschappij, erbij horen. Inclusie heet dat. Door de decennia heen zijn de mogelijkheden daartoe gelukkig wel verbeterd, maar het gaat tergend langzaam. Wat werk betreft, kan ik me herinneren dat reeds begin jaren 90 het toenmalige kabinet besloot om werkgevers aan te sporen meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat zou via quota (5%) hebben moeten gebeuren. Er is toen weinig van terechtgekomen.

In 2016 ratificeerde de regering het VN Verdrag inzake Rechten voor Mensen met een Beperking. Inclusie dankzij toegankelijke gebouwen, toegankelijk openbaar vervoer, meedoen aan onderwijs en werk is voor mensen met een beperking geen gunst meer, maar een recht! Daarom is er ook de Participatiewet. Het is aan u als werkgever dat recht op werk voor ons en met ons op een faire manier mogelijk te maken. Ik ben beschikbaar!

Freelance journalist Johan Peters legde naar eigen zeggen een heel parcours af qua werk in Nederland en Antwerpen. Hij beheert twee websites www.johanschrijft.be en www.mensenmeteenbeperkingaanhetwoord.be. Op die laatste site vindt u interviews die Johan door heel Europa afnam met mensen met een beperking. Hierop is ook zijn cv te vinden.

By |2019-04-05T22:07:03+02:005 april 2019|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok