Vraag van de week: Hoe is het gebruik van garantiebanen het beste te realiseren bij de aanbesteding van diensten, bijvoorbeeld catering of postdiensten?

De banenafspraak kan bij u als werkgever vragen oproepen. Die nemen we natuurlijk graag bij u weg. Immers: hoe minder vragen, hoe minder hoog de drempel om inclusief te ondernemen.

Wekelijks plaatsen we daarom een van de meest gestelde vragen met het juiste antwoord. Deze vraag heeft te maken met de banenafspraak:
Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we de banenafspraak. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal akkoord, en vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. De afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.

Meer weten? We hebben al meer dan 100 vragen beantwoord.

Bekijk het complete overzicht.

Zelf een vraag? Stuur hem in!

Garanttiebanen realiseren bij aanbesteding diensten

Antwoord

Via inkoop kunnen inderdaad banen voor de banenafspraak gerealiseerd worden. We zien hier al veel voorbeelden van. In de marktsector worden sociale paragraven opgenomen in business-to-business contracten. Bij de overheid wordt SROI meegenomen in aanbestedingen. sloten In april vorig jaar alle onderwijs- en overheidssectoren een bestuursakkoord om écht werk te maken van de banenafspraak. Als gevolg daarvan hebben alle onderwijs- en overheidssectoren een nieuwe werkagenda opgesteld met daarin ruimte voor samenwerking met marktpartijen.

Onze partners van De Normaalste Zaak hebben hier een interessant project over op gezet, dat tot deze handleiding heeft geleid. In deze handleiding komt naar voren dat samenwerking tussen markt en overheid kan leiden tot meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking als Social return een gedeelde verantwoordelijkheid is, bijvoorbeeld door inclusief werkgeverschap onderdeel te maken van het inkoopcontract.

By |2020-07-27T10:37:02+02:005 augustus 2020|Nieuws, Vraag van de week|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok