Eenmalige bonus Wajong, belangrijk maar toont ook gebreken huidige systeem

Gaan werken of meer gaan werken levert mensen die tot de doelgroep Banenafspraak behoren financieel vaak heel weinig op of leidt zelfs tot verlies van besteedbaar inkomen. Dit vanwege verrekening van extra inkomen met ontvangen uitkering en lagere of vervallen rechten op toeslagen.

Afgelopen week bracht het ministerie van SZW onder de aandacht dat Wajongers, die je een extra beloning wilt geven, deze beloning zonder korting via de WKR kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld voor medewerkers in de supermarkten of de zorg die in deze bijzondere tijd een bijzondere bijdrage leveren.

Werkgevers vinden het belangrijk dat medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak en andere kwetsbare groepen een zelfde beloning en waardering kunnen ontvangen als andere medewerkers. Voor de groep Wajongers is er nu dus een mogelijkheid voor bonus geschetst. Maar die laat tegelijkertijd de enorme gebreken van het huidige stelsel van belastingen en toeslagen zien:

  • Een bonus toekennen kan nu wel voor de Wajonggroep maar voor doelgroepers Banenafspraak die onder P-wet vallen biedt dit geen oplossing. Zij worden in de meeste gevallen alsnog op hun uitkering gekort.
  • Gaan werken, of meer gaan werken leidt voor onder andere deze beide doelgroepen nog steeds tot geen of beperkt extra inkomen en soms zelfs tot inkomensverlies door wegvallen van toeslagen.
  • De hierboven geschetste WKR route is een korte termijn oplossing voor een deel van de groep. Maar betekent voor werkgevers veelal wel extra kosten en inspanning. Veel werkgevers zijn daar zeker toe bereid aangezien ze medewerkers graag een extra blijk van waardering geven. Maar het helpt niet om tot meer werk voor kwetsbare groepen te komen dat inclusief werkgeven zo toch nog steeds ingewikkelder en duurder is.

Dus goed dat werkgevers nu Wajongers in ieder geval een stukje extra waardering kunnen geven. Maar ook de hoogste tijd dat het kabinet meer werk maakt van het laten lonen van (meer) werken voor alle kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

 

By |2020-12-18T16:42:31+02:0018 december 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok