De goede dingen laten zien

Werkgevers hebben misschien niet de naam tot de meest bescheiden mensensoort te behoren, maar ik loop inmiddels 12 jaar rond in de wereld van branches en werkgeversvertegenwoordiging en heb ontdekt dat veel werkgevers het goede doen. Ze lopen er alleen niet mee te koop.

In het normale intermenselijke verkeer vind ik dat een lovenswaardige instelling. Doe wel en zie niet om, zeg maar. Maar als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het juist belangrijk dat werkgevers laten zien waar ze mee bezig zijn. Om anderen te inspireren zijn goede voorbeelden noodzakelijk.

Nederland Onderneemt Maatschappelijk!
Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland is daarom een stichting opgericht: Nederland Onderneemt Maatschappelijk! In deze stichting bundelen we de krachten en coördineren we projecten. Zo laten we als collectief zien welke maatschappelijke initiatieven er vanuit werkgeverszijde worden ontwikkeld en gestimuleerd.

En er zijn initiatieven genoeg. Kijken we naar ‘Op naar de 100.000 banen’ dan zagen we in 2019 dat de werkgevers hun doelen uit de banenafspraak halen. Nieuwe werkgevers haken aan. SW-bedrijven bieden nieuwe dienstverlening en er worden nieuwe concepten ontwikkeld om mensen aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld gezamenlijk werkgeverschap in bedrijvenverzamelgebouwen.

Op naar de 25.000 banen
In september hebben we op verzoek van staatssecretaris Van Ark ‘Op naar de 25.000 banen’ opgezet om overheidswerkgevers te stimuleren en enthousiasmeren rond de banenafspraak. Ze schreef daar zelf ook over in haar kerstcolumn op deze website.

Aan de overheidszijde hebben we de afgelopen maanden al veel activiteit gezien. In veel sectoren wordt echt werk gemaakt van inclusie. Wij zullen er komend jaar ons steentje aan bijdragen om die voorbeelden zichtbaar te maken en te tonen dat het bij vrijwel alle werkgevers: markt, overheid, groot of klein, mogelijk is om kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

De scheiding tussen markt en overheid rond de banenafspraak is inmiddels opgeheven. Bij veel leden van VNO-NCW en MKB-Nederland heeft dat tot vragen geleid. Dat is ook begrijpelijk. Marktwerkgevers voldoen al vijf jaar aan de banenafspraak en overheden blijven achter. Het is niet de bedoeling dat de marktzijde de opdracht van de overheid ‘erbij moet gaan doen’. Het is juist de bedoeling om geen energie meer te verliezen met discussies over welke plaatsing waar meetelt.

Door samenwerking meer werkgelegenheid
Door een krachtige samenwerking kunnen we meer werkgelegenheid creëren. Dat is het doel voor dit jaar. We zijn er nog niet. Het blijkt een fikse uitdaging om elkaar te vinden. Ik ben dan ook erg benieuwd of de uitwerking van het Breed offensief, waarmee de staatssecretaris het makkelijker wil maken voor inclusieve werkgevers, nieuwe aanknopingspunten biedt om – in samenwerking tussen markt en overheid – extra banen te realiseren voor de doelgroep.

Daar werken wij graag aan mee en dat doen we niet alleen. We zoeken de samenwerking met talloze partijen, van werkgeversservicepunten tot patiëntenverenigingen en van arbeidsbemiddelaars tot van bedrijvennetwerken of gemeenten en UWV’s.

Dag van de 1000 voorbeelden
Om die samenwerking verder te stimuleren en vooral om alle werkgevers in Nederland die gewoon al inclusief werken te bedanken, organiseren we op 19 maart de vierde editie van de Dag van de 1000 Voorbeelden. Samen met al onze partners willen we een mooie feestdag organiseren om te vieren dat de banenafspraak goed op koers ligt en andere werkgevers te inspireren om ook aan te haken.

In dat opzicht heb ik nog wel een wens voor het nieuwe jaar: als iedereen die deze column leest nou één werkgever kan inspireren om voor 19 maart 2020 invulling te geven aan de banenafspraak, dan maken we een prachtige stap en laten we zien dat de werkgevers van Nederland ook in 2020 weer het goede willen doen.

 

Martine Schuijer is directeur van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en projectleider van ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op naar de 25.000 banen’.

By |2020-01-03T00:27:01+02:003 januari 2020|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok