De 100.000 deze week: onderwijs en arbeidsmarkt

Werkgevers informeren over de banenafspraak en inspireren om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven; dat zijn de doelstellingen van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Maar wat betekent dat precies? Iedere week bespreken we met projectleider Martine Schuijer een initiatief dat ‘Op naar de 100.000 banen’ neemt of ondersteunt om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Vandaag: verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Wat moet er gebeuren om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren?
“Eerst even een stapje terug. We hebben het hier heel specifiek over de aansluiting tussen het praktijk- en speciaal onderwijs en de arbeidsmarkt. Van de VSO en PRO leerlingen stroomt een substantieel deel niet door naar een vervolgopleiding of een betaalde baan. Dat is een groot probleem.”

Maar dit is niet nieuw?
“Nee, dit onderwerp staat al langer op de agenda. We hebben al eerder projecten ondersteund of geïnitieerd rond dit thema. En dat gaan we nu weer doen. Deze week hebben we gesproken met Lecso, het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, en met het sectoraat praktijkonderwijs. Dat was een prettig gesprek, want we hebben allemaal hetzelfde doel: vermijden dat schoolverlaters thuis op de bank belanden. We willen ze allemaal aan het werk of in de schoolbanken hebben.”

Wat moet er gebeuren om dat doel te realiseren?
“Volgens mij dienen er twee dingen te gebeuren. Enerzijds gaat het om de inhoud van de opleidingen: sluiten die genoeg aan bij de wensen op de arbeidsmarkt? Anderzijds moeten we de kijken hoe we de beschikbare middelen, denk aan begeleiding, intensiever in kunnen zetten. Dat is niet altijd eenvoudig, want het gaat bij deze groep om niet-uitkeringsgerechtigden. We hebben in elk geval afgesproken actief met deze onderwerpen aan de slag te gaan en daar ben ik blij mee, want het is een onderwerp dat ons echt aan het hart gaat.”

Wat staat er verder op de agenda deze week?
“Op donderdagmiddag 9 mei organiseert Ubbink, een inclusieve werkgever uit Doesburg, een bijzonder praktijkbezoek voor werkgevers, die meer willen weten over inclusie op de werkvloer. De Banenafspraak was ook onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst met de directeuren van de branches die betrokken zijn bij de Alliantie Samenwerken voor Werk.”

Over deze onderwerpen een andere keer uitgebreider?
“Dat behoort zeker tot de mogelijkheden.”

By |2019-05-08T13:44:40+02:008 mei 2019|De 100.000 deze week, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok