De 100.000 deze week: bijeenkomst met overheidswerkgevers

Werkgevers informeren over de banenafspraak en inspireren om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven; dat zijn de doelstellingen van het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Maar wat betekent dat precies? Iedere week bespreken we met projectleider Martine Schuijer een initiatief dat ‘Op naar de 100.000 banen’ neemt of ondersteunt om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Vandaag: Bijeenkomst met overheidswerkgevers

Wat was dit voor bijeenkomst?
“Deze week hebben we, samen met De Normaalste Zaak, om tafel gezeten met vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse zaken en de projectleiders uit de verschillende overheidssectoren. Wij zijn aan het verkennen hoe de overheidssectoren, samen met werkgevers uit de marktsector, invulling kunnen geven aan de centrale doelstelling van de Banenafspraak: het creëren van 125.000 banen.”

Waar is concreet over gesproken?
“Centraal stond de vraag of de ervaringen van marktwerkgevers, en de manier waarop bijvoorbeeld De Normaalste Zaak, AWVN en ‘Op naar de 100.000 banen’ werken, ondersteunend kunnen zijn bij het behalen van de Banenafspraak door overheidswerkgevers. Duidelijk, en positief, is in elk geval dat in alle overheidssectoren veel aandacht is voor de Banenafspraak. Tijdens de bijeenkomst werden mooie voorbeelden gedeeld van de verschillende sectoren. Heel concreet kwamen daarbij thema’s als het creëren of vergroten van intern draagvlak en het versnellen van de uitvoering van bestuurlijke afspraken aan de orde.”

En wat volgt er nu?
“De intentie is dat De Normaalste Zaak en ‘Op naar de 100.000 banen’, samen met vertegenwoordigers van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, tot een actieplan komen waarmee overheidswerkgevers worden ondersteund bij de invulling van de Banenafspraak. Deze bijeenkomst bood ons de nodige input om dat plan vorm te geven. Door de samenwerking worden we sterker; deze bijeenkomst zal dan ook zeker opvolging krijgen in een gezamenlijk plan en meer bijeenkomsten om te leren van elkaar, vooral in de regio!”

Wat staat er verder op de agenda deze week?
“Vandaag reed de Bus for Jobs rond in Arnhem. Een hele groep scholieren uit het VSO-PRO onderwijs bracht bij deze actie een bezoek aan een werkgever. Aanstaande donderdag houdt onze commissaris, Aart van der Gaag, de Cedrislezing. Daar kijk ik naar uit. Met deze lezing vraagt Cedris extra aandacht voor het maatschappelijke en economische belang van betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat past natuurlijk perfect bij de doelstellingen van ons project!”

Over deze onderwerpen een andere keer uitgebreider?
“Dat sluit ik helemaal niet uit.”

By |2019-03-12T22:03:47+02:0012 februari 2019|De 100.000 deze week, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok