Columns over de Banenafspraak vanuit wisselend perspectief, met tips uit de praktijk voor werkgevers over het inzetten van mensen met een beperking.

Het verleden, het heden en de toekomst

By |2020-04-10T13:09:48+02:0010 april 2020|Columns, Nieuws|

Leren van het verleden. Dat is vaak mijn motto, zeker op de arbeidsmarkt. Daar herhalen alle patronen zich altijd, analoog aan economische ontwikkelingen. Zo denk ik in deze zware tijden vaak aan de start van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ in 2015. De naweeën van de bankencrisis uit 2008 waren er nog. [...]

Stuur overheidswerkgevers een factuur van een uitsluitingsboete

By |2020-03-06T11:46:30+02:006 maart 2020|Columns, Nieuws|

De principiële vraag die nu voorligt is of Nederlandse overheidswerkgevers daadwerkelijk bereid zijn op grotere schaal mensen met een arbeidsbeperking van werk te voorzien. De gehoopte voorbeeldfunctie vervullen kan al niet meer, omdat de marktsector mijlenver voorligt op de overheidssector. De grote uitdaging de komende jaren is hoe overheidswerkgevers intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd worden [...]

Hoe bedoelt u?

By |2020-03-02T11:10:38+02:0028 februari 2020|Columns, Nieuws|

Dit is een vraag die de afgelopen vijf jaar door veel doelgroepers is gesteld. Een vraag aan werkgevers, overheid, begeleiders etc. Hoe zit het met al die soorten Wajong, het verschil tussen beschut werk en de sociale werkvoorziening en al die regelingen binnen de Participatiewet? Achter elke vraag schuilt weer een nieuwe vraag en één [...]

OmbudsSpits: een werkgeverssignaal

By |2020-02-21T17:45:46+02:0021 februari 2020|Columns, Nieuws|

Als OmbudsSpits ontvang ik signalen en haal ik signalen op van mensen met een arbeidsbeperking (werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen) en van werkgevers. De afgelopen tijd ben ik met acht werkgevers in gesprek geweest over de vraag: Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten voor werknemers met een progressieve of wisselende beperking binnen de [...]

Is dat nou zo bijzonder?

By |2020-02-21T16:01:00+02:0014 februari 2020|Columns, Nieuws|

Op naar de 100.000. We roepen het al een aantal jaar, we doen ons best, maar het blijkt nog best een kluif. Banenafspraak, Participatiewet, doelgroepregister, het zijn ook niet echt ‘sexy’ termen die tot de verbeelding spreken. Bovendien, waarom alleen de focus op mensen met een arbeidsbeperking? Er zijn nog zo veel meer mensen ‘met [...]

Het imago van inclusie

By |2020-02-07T16:48:08+02:007 februari 2020|Columns, Nieuws|

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel mensen met een beperking nog niet aan het werk. Mensen met een beperking zouden daarom een interessante nieuwe bron van medewerkers voor veel bedrijven kunnen zijn. Toch zijn veel werkgevers huiverig om mensen uit de doelgroep een kans te geven. Een belangrijke reden daarvoor is dat [...]

Goed werk voor iedereen die wil en kan werken

By |2020-01-31T12:04:50+02:0031 januari 2020|Columns, Nieuws|

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor wie in de toekomst nog werk hebben, en voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ervoor in het onlangs verschenen rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht* om goed werk voor iedereen vanaf nu te [...]

Kom langs!

By |2020-01-30T22:20:44+02:0024 januari 2020|Columns, Nieuws|

Werk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Daar richten we ons op met brouwerij en restaurant De Prael. Bij onze vestiging in Den Haag werken inmiddels 60 mensen, waarvan 50 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Oorspronkelijk was De Prael bedoeld voor mensen met een zorgachtergrond. Nog altijd zijn er veel [...]

Meer berichten laden
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok