Samenleving profiteert als mensen met arbeidsbeperking werken

Als mensen met een arbeidsbeperking een baan krijgen, heeft dat niet alleen voordelen voor de mensen zelf maar ook voor de samenleving. Mensen met werk doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning. Ook het risico op crimineel gedrag daalt. Dit blijkt uit het onderzoek De brede baten van werk van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deze voordelen komen bovenop de maatschappelijke besparingen op uitkeringen en de immateriële voordelen van werk voor mensen zelf, zoals zelfrespect en algeheel welbevinden.

In deze studie schatten het CPB en SCP de gevolgen van het al dan niet hebben van een baan voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiertoe werden mensen die eind 2013 op de wachtlijst van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) stonden, vergeleken met de mensen die eind 2014 op de wachtlijst stonden.

De onderzoekers denken dat het – in geld uitgedrukt – 5000 euro per jaar oplevert als mensen uit de onderzochte groep een baan hebben. Deze besparingen komen bovenop de directe besparingen op bijvoorbeeld de bijstandsuitkering.

De werkelijke maatschappelijke opbrengsten zijn nog veel hoger. Een deel van de baten is immaterieel. Denk daarbij aan sociale contacten en netwerken die mensen opdoen met – en via – werk en het levensgeluk dat werk oplevert – onder meer door het zelfrespect dat samengaat met het hebben van werk en de financiële mogelijkheden die het biedt.

Het gehele rapport vindt u hier

 

By |2020-03-25T19:14:40+02:0025 maart 2020|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok