Brainable: elk NAHdeel, heeft zijn voordeel

Juist in deze tijd ervaart iedereen de impact van werk, of het gebrek daaraan, in het dagelijks leven. Werk biedt structuur, sociale contacten en zingeving.

Mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen door bijvoorbeeld een ongeval, beroerte of hersenvliesontsteking, moeten vaak hun loopbaan van de ene op de andere dag beëindigen, omdat ze door hun letsel niet meer in een reguliere werkomgeving kunnen functioneren. Ze worden relatief vaak volledig afgekeurd. Enerzijds geeft ze dat de noodzakelijke financiële rust middels een IVA-, WGA- of Wajonguitkering. Anderzijds bemoeilijkt de huidige regelgeving het deze groep nog verder om maatschappelijk te participeren.

Toch hebben mensen met NAH vaak nog de ambitie om bij te dragen aan de samenleving, mits passend binnen de mogelijkheden die ze nog wél hebben. Ze willen ertoe blijven doen! Inmiddels is het pilot voorstel ‘Brainable’ in grote lijnen klaar. De grootste uitdaging zit in het aanpassen van de regelgeving.

De pilot ‘Brainable’ heeft als doel om kennis, talent en ervaring van arbeidsongeschikten met een hoger opleidingsniveau, die getroffen zijn door NAH, betekenisvol in te zetten. Juist deze doelgroep bezit vaak inhoudelijke kennis en ervaring die nog prima ingezet kan worden. Dat vraagt wel maatwerk. Voor lager opgeleiden zijn er al veel andere mooie initiatieven.

We willen matches maken tussen de mogelijkheden van mensen met NAH en bedrijven die projectmatige ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld MKB-bedrijven. Zo willen we meer betekenis geven aan het leven van de deelnemers die hun kennis en ervaring weer kunnen toepassen en tegelijkertijd van maatschappelijke waarde zijn.

Het plan is inmiddels aan diverse instanties gepresenteerd en de reacties zijn heel enthousiast en hoopgevend. De pilot past bij het toenemende maatschappelijke belang van sociaal ondernemen en (neuro)diversiteit.

Inclusie
Een inclusieve samenleving is een mooi streven, maar de genoemde doelgroep bereiken vraagt extra inspanning en flexibiliteit. Momenteel staat de wet- en regelgeving actieve deelname namelijk nog in de weg.

Mensen met NAH zitten vaak in een de situatie waarin ze een IVA, WGA (80-100%), of Wajong uitkering ontvangen. Dat geeft de broodnodige financiële rust en zekerheid in een zeer moeilijke levensfase.

Echter, de bijbehorende plichten vormen ook een belemmering voor participatie omdat werken naar vermogen deze zekerheid in gevaar kan brengen, ongeacht of iemands (uren)beperking niet is verbeterd. De wetgeving moet daarom borgen dat het inkomen van mensen met een van bovengenoemde uitkeringen niet in gevaar komt als ze ondanks hun beperking toch willen bijdragen aan de samenleving.

Kansen creëren voor mensen met NAH in samenwerking met MKB-bedrijven en andere opdrachtgevers vraagt tenslotte om lef en te durven afwijken van de geëigende paden.

Peter Swinkels,

Onno van Domburg Scipio,

Coen Hendriks

 

 

Swinkels en Hendriks werden door Onno van Domburg Scipio samengebracht vanuit zijn werk voor Libra Revalidatie en Audiologie. De alle drie ervaringsdeskundigen streven naar het vergroten van participatie van hoogopgeleiden met NAH in Midden- en Oost-Brabant. Via info@brainable.nl kunt u contact opnemen voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking. De initiatiefnemers willen graag een groep gelijkgestemden verzamelen om verder te denken over wat realistisch en haalbaar is en snel te kunnen starten zodra de benodigde wettelijke ruimte geregeld is.

By |2020-05-29T12:18:30+02:0029 mei 2020|Columns, Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok