Bestuursakkoord alle overheidssectoren moet krachtige impuls geven aan Banenafspraakde 125.000 extra banen.

Ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen sloten een bestuursakkoord met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid). Doel van dit akkoord is een krachtige impuls geven aan het overheidsaandeel in de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Waar marktwerkgevers al jaren voldoen aan hun doelstellingen uit de Banenafspraak, blijven werkgevers uit de overheidssector nog achter. Met de ondertekening van het bestuursakkoord willen de overheden laten zien dat ze nog altijd staan voor de gemaakte afspraak en alles op alles gaan zetten om hun aandeel te realiseren.

Staatssecretaris Van Ark zei bij de ondertekening dat ook de overheid aan de lat staat en aan de bak moet. “Mensen met een beperking moeten ook hier een kans krijgen. Er moet nog een flinke inhaalslag gemaakt worden door deze sector, zodat die 125.000 extra banen er daadwerkelijk komen. Banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers in de markt én bij de overheid.”

Werkagenda, Kennisalliantie en Baanbrekers
In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt met de acties die de overheids- en onderwijssectoren ondernemen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Naast het bestuursakkoord heeft het ministerie van BZK een Kennisalliantie ingesteld. Deze kennisalliantie wordt een centraal punt waar informatie wordt verzameld en waar overheidswerkgevers informatie kunnen krijgen over de banenafspraak. Het project Baanbrekers is dan weer een initiatief van het ministerie van SZW, in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO- raad. Baanbrekers richt zich op meer instroom van mensen uit de doelgroep banenafspraak om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs.

By |2019-04-17T16:07:23+02:0017 april 2019|Nieuws|0 reacties

About the Author:

Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok