Toolbox Corona en Banenafspraak Anders werken2020-04-04T11:54:14+02:00

Toolbox Corona en Banenafspraak

anders werken of ander werk

Door de coronacrisis verandert er veel in het werkzame leven. Veel mensen moeten noodgedwongen andere taken uitvoeren, vanuit huis werken of verblijven zelfs tijdelijk thuis zonder werk. Zulke fundamentele veranderingen vragen veel van de communicatie met al uw medewerkers en medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak in het bijzonder. Dit vraagt flexibiliteit en pragmatisme van u als werkgever.

Hoe houd ik mijn medewerkers betrokken?

Het coronavirus heeft de manier waarop we met elkaar werken in een klap veranderd. Communiceer duidelijk wat u van medewerkers verwacht en waarom u dat doet. Leg daarbij ook uit hoe ze, bijvoorbeeld als ze vanuit huis moeten werken, van waarde blijven voor de organisatie. Zeker als medewerkers thuis moeten werken, levert dat grote veranderingen op. Bespreek deze en voorzie de medewerkers van de praktische tools – en de benodigde hulpmiddelen – om hun werk te kunnen doen en in contact te kunnen blijven. Ook als medewerkers niet op het werk – en ook niet vanuit huis kunnen werken – houdt contact met ze!

Lees over dit onderwerp ook de column van Hillie Nooitgedagt. Ze vroeg meerdere mensen uit de doelgroep banenafspraak naar hun eerste indrukken over de huidige situatie.

Wie werkt thuis en wie niet?

Het ministerie adviseert werkgevers om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Mocht dat niet in uw organisatie niet mogelijk zijn, kunt u met behulp van de arbo-arts in kaart brengen of medewerkers tot de risicogroep behoren. Laat medewerkers die in volgens het RIVM in deze categorie vallen, bijvoorbeeld als ze problemen met hun hart of luchtwegen hebben of recent chemotherapie hebben ondergaan, sowieso niet op het werk komen. De privacywetgeving maakt het niet mogelijk medewerkers rechtstreeks naar hun gezondheidssituatie te vragen. Medewerkers met spoed verwijzen naar de arbo-arts kan wel.

Welke andere taken kan een medewerker uitvoeren?

Als de taken die medewerkers normaal gesproken uitvoeren op dit moment zijn vervallen, is vervangend werk een optie. Clausules rond vervangend werk zijn in de meeste cao’s opgenomen. Dit geldt in ieder geval voor SW, gemeenten en aangesloten instellingen. Werkgevers kunnen hun medewerkers in buitengewone omstandigheden verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten, als die werkzaamheden bijdragen aan de taken van de werkgever in die buitengewone omstandigheden. Maar: specifiek voor deze doelgroep: plotseling een nieuw takenpakket vraagt in veel gevallen extra aandacht en begeleiding.

Hoe kan ik mijn medewerkers begeleiden op de werkvloer?

Neem de tijd om met mensen te praten. Intensieve begeleiding door interne of externe jobcoaches of een ‘buddy’ binnen de organisatie, kan helpen om de transitie naar andere taken te vergemakkelijken. Neem hier de tijd voor en check regelmatig of de medewerker zich prettig voelt in zijn of haar nieuwe rol. Waar het gaat om fysiek contact dienen de richtlijnen van het RIVM gevolgd te worden. (Veel coaching kan ook online).

Hoe kan ik mijn medewerkers begeleiden die thuis moeten werken?

Voor een deel van de mensen uit de doelgroep is thuiswerken geen bijzonder probleem, mits voorzien van heldere instructies. Terugkerend contact op vaste momenten – via telefoon of videoconferencing – helpt om medewerkers onderdeel van het team te laten voelen. Controleer of alle medewerkers beschikken over de software die nodig is om thuis te kunnen werken. Een deel van de medewerkers zal er meer moeite mee hebben om vanuit huis taken te verrichten. Intensief contact, begeleiding door een jobcoach en begrip voor de situatie zijn dan gevraagd.

Hoe geschikt zijn videoconferentietools voor medewerkers met een beperking?

Veel mensen zijn thuis aan het werk en  er is nog nooit zoveel gebruik gemaakt van videobellen via programma’s als Zoom, Hangouts of Teams? Zeker voor mensen met een auditieve beperking kan vergaderen op deze manier een uitdaging zijn. Beeldbellen maakt liplezen in veel gevallen onmogelijk. Verschillende programma’s hebben de mogelijkheid tot live ondertiteling, maar nog lang niet allemaal ook in het Nederlands. Voor sommige medewerkers is het een optie om hoorhulpmiddelen direct op de computer aan te sluiten.

Maar er zijn ook meer externe opties, als toevoeging aan de vergadersoftware. Diverse transcriptieapps kunnen spraak naar tekst omzetten. Dit kan een middel zijn om medewerkers met een auditieve beperking toch deel te laten nemen aan een vergadering. Dat geldt natuurlijk ook voor de inzet van een schrijftolk

Platform Accesibility zocht uit hoe toegankelijk vergaderprogramma’s zijn voor mensen met een beperking.

Incluvisie zette een ‘vraagbaak Corona en werken en studeren op afstand’ op waar mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking ervaringen kunnen delen en waar informatie wordt gegeven.

Hoe kan ik mijn medewerkers begeleiden voor wie tijdelijk geen werk is?

Wij raden werkgevers aan regelmatig contact te houden met medewerkers die tijdelijk thuis zitten. Toon interesse en betrokkenheid en help medewerkers, die daar uit zichzelf misschien moeite mee hebben, om een dagritme te vinden. Grotere werkgevers kunnen overwegen hun medewerkers regelmatig op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via een digitale nieuwsbrief. Lukt het niet om contact met de medewerkers op te nemen, en maakt u zich zorgen, zoek dan contact met thuisfront of begeleiders. Op de website Hallo Thuis!, opgezet door zorgorganisatie Philadelphia, is niet alleen veel begrijpelijke informatie over het Coronavirus te vinden, maar vinden uw medewerkers ook inspiratie om thuis dingen te ondernemen.

Waar vind ik ondersteuning?

De vaste jobcoaches en begeleiders zijn de eerste aanspreekpunten voor uw medewerkers. Overleg met hen of eventuele extra ondersteuning nodig is. Speciaal voor medewerkers met een stoornis in het autistische spectrum biedt de Autismeacademie een online hulplijn voor coachingsvragen.

Platform MIND biedt ondersteuning voor mensen met psychische problemen. Op hun site staan tips en adviezen over de omgang met corona en dagelijks is er een livestream waarin vragen worden beantwoord en ervaringsdeskundigen en experts aan het woord komen.

Ik wil mensen blijven werven, hoe kan ik dat doen?

Dat fysieke sollicitatiegesprekken, laat staan grotere banenmarkten, tijdelijk onmogelijk zijn, betekent niet dat uw Werving&Selectie stil hoeft komen te liggen. Al ver voor deze crisis vonden veel eerste kennismakingsgesprekken digitaal plaats, bijvoorbeeld via Skype of Facetime. Wie zien in het veld dat de eerste plannen om virtuele banenmarkten te organiseren al worden uitgewerkt. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen we er over berichten.

Wilt u mensen aannemen, dan blijven de gebruikelijke regels gelden. Loonwaardemetingen kunnen telefonisch plaatsvinden. De arbeidsdeskundige van het UWV neemt contact op de met de werkbegeleider/teamleider.

Terug naar hoofdpagina

Vraagformulier

Stel hier uw vragen over inclusief werkgeven en het coronavirus

ErvaringenMeldpunt

Deel uw ervaringen als inclusief werkgever in deze periode

We blijven de ontwikkelingen volgen en zullen de toolbox voortdurend actualiseren. Vindt u het antwoord op uw vragen niet in deze toolbox of heeft u suggesties voor toevoegingen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via het vraagformulier. Wilt u ervaringen delen en ons en andere werkgevers laten weten welke oplossingen u heeft gevonden, gebruik dan het ervaringenmeldpunt.
Deze website gebruikt cookies om ons een beeld te geven van het bezoek van deze website. Ok